EBL

    Oprawy EBL są przeznaczone dla sektora drobiarskiego (oświetlenia kurników -  brojlery, nioski itd) i obiektów hodowlanych – obór, chlewni.

NUMER ARTYKUŁU

PODSTAWOWE INFORMACJE

PARAMETRY