Rodzaje pomiarów

Swoim zakresem obejmujemy badania instalacji elektrycznych m.in.:
Zakres prac kontrolno-pomiarowych:
 • - pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim instalacji i urządzeń elektrycznych;
 • - pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim obwodów silnoprądowych;
 • - kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach budowlanych, zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994, art. 62, ust. 1, pkt 2;
 • - pomiary rezystancji uziemień i instalacji odgromowych;
 • - badania kabli niskiego napięcia;
 • - pomiary natężenia oświetlenia;
 • - badanie baterii kondensatorów statycznych;
 • - pomiar obciążeń instalacji;
 • - sprawdzanie doboru selektywności i poprawności działania zabezpieczeń;
 • - pomiary rezystancji izolacji i próby napięciowe rozdzielni niskiego napięcia;
 • - badania transformatorów;
Badania odbiorcze:
 • - badania odbiorcze instalacji elektrycznych,
 • - badania odbiorcze maszyn i urządzeń,
 • - protokół zgodności
POLEĆ
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania / zgłoszenia. Administratorem danych osobowych jest EnergoSky Specjalistyczne Usługi Elektryczne i Pomiarowe Jarosław Panasiuk, ul. Kazimierzowska 4 lok. 35, 17-100 Bielsk Podlaski.

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią polityki prywatności.

EnergoSky Specjalistyczne Usługi Elektryczne i Pomiarowe Jarosław Panasiuk

ul. Kazimierzowska 4 lok. 35
17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 85 674 37 74
tel.: 22 213 90 77
tel. kom. + 48 602 23 77 63